آثار و فواید انتظار و دعا برای تعجیل فرج امام عصر (عج)

مرحوم آیت الله مو سوی اصفهانی در کتاب مکیال المکارم آثار و فواید فراوانی برای انتظار و دعا برای تعجیل فرج بیان می کنند که اینجا برخی از این برکات را بیان می کنیم:

1-زیادی نعمت 2-زنده شدن امر ائمه اطهار(ع) 3- نجات از فتنه های آخر الزمان 4-رجعت به دنیا در زمان ظهور آن حضرت    5-موجب دعای امام عصر در حق انسان می شود 6-اعمال بد انسان را تبدیل به اعمال نیک می گرداند و...


فضیلت انتظار از دیدگاه امام رضا (ع)

امام رضا (ع) برای انتظار فضیلت زیادی قائل بودند. در یک حدیث نورانی، امام فضیلت انتظار را اینگونه بیان می کنند:

«... آیا هیچ یک از شما دوست ندارد که در خانه خود بماند، نفقه خانواده اش را بپردازد و چشم به راه امر ما باشد؟ پس اگر این حال را درک کند و در چنین حالتی از دنیا برود همانند کسی است که به همراه رسول خدا در جنگ بدر به شهادت رسیده است. و اگر هم مرگ به سراغ او نیاید همانند کسی است که همراه قائم ما در خیمه و رکاب او باشد.»          نظر یادتون نره                                                                                                             Do not forget to comment